KANTAURI_IPD_2024Otsaila.pdf

IPD / PDC

Ikastetxearen Proiektu Digitala (IPD) baliabide digitalen erabilera erraztu eta sustatzeko tresna bat da, zentroko irakas, ikas eta kudeaketa prozesuetan. Hezkuntza Proiektuan, Zuzendaritza Proiektuan eta Urteko Planean txertatu behar da. Zentro osoaren ikuspegia izan behar du. Horrela, eskaintzen dituen aukerei probetxurik handiena aterako zaio. Hezkuntza komunitate osoaren proiektu partekatua izan behar da, koherentzia emateko eta teknologien erabilera gidatzeko. Ikastetxeek potentzial digitala garatzeko erreferentzia da: Digitalki Eskudunak diren Hezkuntza Erakundeetarako Europako Markoa (DigCompOrg).

Ikastetxearen Proiektu Digitalaren helburuak:

Ikastetxearen Proiektu Digitalaren ekarpenak:

 

El Proyecto Digital del Centro (PDC) es una herramienta para impulsar y facilitar el uso de los recursos digitales en los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión del centro. Se debe integrar en el Proyecto Educativo, en el Proyecto de Dirección y en el Plan Anual. Debe tener el punto de vista de todo el centro. Así, se aprovecharán al máximo las oportunidades que ofrece. Se debe compartir con toda la comunidad educativa, para darle coherencia y guiar el uso de las tecnologías. Es una referencia para desarrollar el potencial digital de los centros: Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg).

Objetivos del Proyecto Digital del Centro:

La elaboración del Proyecto Digital del Centro: